Når er det bålforbud?

Det er viktig at alle er oppdatert på reglene her