Velkommen

image_pdfimage_print
frolfjellet

Det totale arealet for almenningen er på 98.494 daa, hvorav produktivt areal er 35.648 daa. 297 eiendommer har bruksberett i Almeningen.

Bruksrett Skogen Hytter Jakt og fiske Rekreasjon
bruks

skog

Skoger er et av de største slagene

hytte fluefiske rekreasjon