Elgjakt

 

Elgjakta har de siste årene blitt utført av Robert Ressem’s jaktlag , Stig Moe’s jaktlag og grunneierne i Nybrotta. Jaktfeltet ble tildelt 8 dyr i 2012  (9 i 2011) og alle dyr ble felt. Rapportene tydet på at det var brukbart med dyr. Stor innsats fra jegerne ga et avskytningsresultat som er bra i tråd med tildeling. Elgjegerne betaler nå en lik kilopris for alle dyr på kr. 70.- inkl. mva. Fordeling av utbytta fra elgjakta mellom Frol Bygdealmenning, Levanger kommuneskoger og Nybrottsbrukene foregår i henhold til inngått avtale, der almenningen skal ha 30 % av utbytte.

Fellingsstatistikk 2012:

År Eldre okse Eldre ku 11/2 år okse 11/2 år ku Oksekalv Kukalv Felt Sum Tillatt Prosent
2012 2 0 0 5 0 1 8 8 100 %