Almenningsrett

image_pdfimage_print

Det er  3 typer almenninger. Statsalmenningene, som er eid av staten, bygdealmenninger som er eid av de som driver jordbruk i bygdelaget og privatalmenninger hvor mer enn 50% er eid av en enkelteier. Denne siste formen er svært uvanlig. Vår almenning er en bygdealmenning  og har ca 180 eiere/ bruksberettigede.

Eier av eiendom med tilliggende bruksrett kan bare utøve retten til dekning av eiendommens behov ved jordbruksmessig drift. Retten skal kunne utøves på en måte som til enhver tid er i samsvar med rasjonell bruk, og som er naturlig etter tiden og forholdene.

Drift av bygdeallmenninger, rettigheter og plikter fremgår av LOV 1992-06-19 nr 59: Lov om bygdeallmenninger.