1

Harskallen-foto_levangeravisa

Vår almenning er en bygdealmenning og har ca 180 eiere/ bruksberettigede.
Eier av eiendom med tilliggende bruksrett kan bare utøve retten til dekning av eiendommens behov ved jordbruksmessig drift. Bruksretten omfatter rett til trevirke og beite for eiendommens husdyr. Bruksretten kan også innebære rett til å ha seter i området

rekreasjon

Rekreasjon
Hårskallen ett av de mest besøkte turmål. Ca 1,7 km og 270 høydemeter

fluefiske

Jakt og Fiske
Fritidsfiske har stort sett beholdt sin posisjon i nordmenns friluftsliv

hytte

Hytter
I Frol Bygdealmenning er det nå ingen ledige hyttetomter.

bruks

Bruksrett
Vår almenning er en bygdealmenning og har ca 180 eiere/bruksberettigede.