FISKE

Frol bygdealmenning

Fritidsfiske har stort sett beholdt sin posisjon i nordmenns friluftsliv, og over halvparten av befolkningen fisker hvert år. I elver og ferskvann er ikke fisket endel av allemannsretten. Fiskerettighetene tilhører som generelt utgangspunkt grunneier/rettighetshaver. Det betyr at fiske ikke kan drives uten tillatelse fra denne, med fiskekort eller lignende. Alle rettighetshavere i Frolfjellet er med på felleskortet for småviltjakt og fiske. Fiske med stang og oter er tillatt i alle vann.

Det finnes gratis båt både i Vulusjøen og Huldervatnet.

I Frol Bygdealmenning har vi følgende vatn du kan fiske i:

  • Burtjønna (et lite vatn i Buran. Kort fottur etter traktorveg)
  • Huldervatnet
  • Vulusjøen
  • Davebustadtjønna

For alle vatn kreves at du løser fiskekort hvis du skal fiske. Felleskortordning som i tillegg omfatter de fleste vatn i fjellområdene i Levanger.

CCC_9586_ainabye

FROL BYGDEALMENNING

Jakt & fiske

Flotte fiskevann og jaktområder midt i Norge

Les mer

Hytter

Hytter og hyttetomter i Frol Bygdealmenning

Les mer

Bruksrett

Utmarkseiendommen eies av ca 200 bruksrettigete

Les mer

Rekreasjon

Turområder for alle, kort veg fra Levanger sentrum

Les mer