ELGJAKT

Frol bygdealmenning

Elgjakta har de siste årene blitt utført av et Rekruttlag ledet av Knut Arne Alstad, Stig Moe’s jaktlag og grunneierne i Nybrotta. Jaktfeltet ble tildelt 15 dyr i 2019 og alle dyr ble felt. Rapportene tydet på at det var brukbart med dyr. Stor innsats fra jegerne ga et avskytningsresultat som er bra i tråd med tildeling. Elgjegerne betaler nå en lik kilopris for alle dyr på kr. 70.- inkl. mva. Fordeling av utbytta fra elgjakta mellom Frol Bygdealmenning, Levanger kommuneskoger og Nybrottsbrukene foregår i henhold til inngått avtale, der almenningen skal ha 30 % av utbytte.

DSC_1622_ainabye

BUKKEJAKT

F.o.m 10.08.2024 - t.o.m 23.12.2024

Vi har 3 bukkekort til salgs på Frol bygdeallmenning sin eiendom. Alle som søker er med i trekning av kortene. Ett kort koster 1600kr, om dette ikke blir benyttet i første periode kan det benyttes i ordinærjakta. Skutt vilt skal dokumenteres/varsles umiddelbart til bestyrer for Frol bygdeallmenning. Dette kan være bilde som tydelig viser dyret, samt hvor(kartreferanse), og når dyret ble skutt.

pexels-vincent-ma-janssen-9201381

Ordinærjakta (m/hund)

F.o.m 10.09.2024 - t.o.m 23.12.24

Det er lagt opp til salg av 10 (kje)kort til en pris på 800kr/kort i ordinærjakta. Er det flere søkere enn antall tildelte kort vil det bli foretatt en trekning blant søkerne. I den ordinære jakta skal det i utgangspunktet kun skytes kje. Skytes det geit vil det bli fakturert 1000kr ekstra. Totalkostnad for å skyte geit blir da 1800kr. Skutt vilt skal rapporteres/varsles umiddelbart etter skudd til bestyrer for Frol bygdeallmenning. Dette kan være bilde som tydelig viser dyret, samt hvor(kartreferanse), og når dyret ble skutt. Det kan søkes maksimalt på ett kort per person i bukkejakta og ett kort i ordinærjakta.

Har du fått bukkekort og ikke klarer å benytte dette, kan det overføres til kjekort i ordinærjakta. Prisen opprettholdes fra bukkekortet. Et kort tildeles til den som søker, og kan ikke videreføres til andre. Ett jaktlag kan søke sammen. Maksimalt antall kort et jaktlag kan søke på er 2 kort i jaktlaget. Deltagere i ett jaktlag må rapporteres til allmenningen i søknaden.

Manglende jaktrapportering vil føre til utestengelse fra rådyrjakt på Frol bygdeallmenning i 2år(jaktsesonger). Frist for rapportering 31.desember gjeldende år. Bestyrer kan komme på kontroll av felt dyr. Om du ikke kan møte ved eventuell kontroll, så må hodet til viltet legges tilgjengelig. Dette vil i så fall avtales over telefon i forkant.

Søknad om jakt på rådyr sendes på epost til frol@allskog.no

Søknad må inneholde;

 • Navn på søker:
 • Adresse:
 • Tlf:
 • Mail:
 • Spesifiser hva søknaden gjelder: bukkejakt, ordinærjakt.
 • Er det et jaktlag?
  - Antall kort.
  - Hvem er jaktleder?
  - Hvilke deltagere i jaktlaget(navn og tlfnr)?

Fellestatistikk 2019:

År Eldre okse Eldre ku 11/2 år okse 11/2 år ku Oksekalv Ku kalv Felt Sum Tildelt Prosent
20192462101515100%

FROL BYGDEALMENNING

Jakt & fiske

Flotte fiskevann og jaktområder midt i Norge

Les mer

Hytter

Hytter og hyttetomter i Frol Bygdealmenning

Les mer

Bruksrett

Utmarkseiendommen eies av ca 200 bruksrettigete

Les mer

Rekreasjon

Turområder for alle, kort veg fra Levanger sentrum

Les mer