KLØVVEGENE

Frol bygdealmenning

Opplysningene om kløvvegene er hentet fra : Frolfjellet, et hefte for turbruk, utgitt i 1984 .

Det var fire kløvveger  mellom bygda og fjellet.

Fersveien ( Kammarveien ), Storliveien, Vinterveien om Jamtkneppet og Rinnbustadveien.

Fersveien ( mellom Buran og Leirfallfera ) var setervegen som vinnesbyggene brukte til setrene sine i Frolfjellet. Dette var en 12 timers kløvtur fra Leirfall i Vinne til Leirfallfera. Frolingene kalte vegen for Kammarveien. Langs denne kløvvegen er det mange stedsnavn som har sin bakgrunn i spesielle hendelser.

Storliveien

Fjellvegen fra Åsmoan til Storlivollen blir gjerne kalt Storlivegen. Den tok av ved Venåsgrinda, 100 meter fra vegen til Buran. Den gikk stort sett på vestre side av nåværende bilveg fram til Lusberget. Fra Lusberget til Vulusjøen er kløvvegen merket. Den går over Ratåsen i retning Ulvesvollen og videre opp mot fjellet. Under Storlivollen delen kløvvegen seg med en veg mot Kløvjanbustaden og en veg mot Vulusjøen. Fra Vulusjøen ( Vulusjøvollen ) fortsetter en kløvveg innover dalen forbi Munkbyvollen i retning Salthammersvollen og Glonka. Kløvvegen til Roknesvollen og Mulbustaden tar også av ved Vulusjøvollen.

Rinnbustadveien

Denne kløvvegen gikk om Kolbergmoen, opp Rognbakken og over mot Nysagvollen. Fra Nysagvollen innover mot Rinnbustaden. Fra Rinnbustaden går kløvvegen videre opp til Davebustaden og fortsetter til den møter Storlivegen ved Skallstuggu.

Vintervegen om Jamtkneppet

Før det ble bilveg til Vulusjøen ( påbegynt i 1934 ) var det bare vinterveg opp til Jamtkneppet. Denne vegen gikk i nærheten av dagens vegtrase. Navnet Jamtkneppet tyder på at svenskene brukte denne vegen i forbindelse med sin handel i Levanger. Vi vet at det i Frolfjellet ble drevet forskjellige «næringer» – langt tilbake i tid. Seterhold, fjellslått, jernblestring, kol- og tjærebrenning, ved- og tømmerhogst, sagbruk, hestehandel, jakt og fiske. Varene som ble produsert eller høstet måtte transporteres ned til bygda og byen. Svenskene kjøpte blant annet salt og fisk i Levanger som ble fraktet tilbake over fjellet. Det var til tider mye «trafikk» etter denne vintervegen om Jamtkneppet.

KULTURHISTORIE

Setervollene

Frol bygdealmenning

På samme måte som for kløvvegene har vi hentet informasjon om setervollene fra Frolfjellet, Et hefte for turbruk, utgitt i 1984. Dette hefte mangler informasjonen om Ulvesvollen og Rinnbustaden. Vi er interessert i mer stoff og bilder fra seterlivet og seterhusa. Vi er takknemlige om vi kan låne slik informasjon og legge ut på denne siden.

Burbustaden Gammel setervoll sør for Gjeldsåsen. Seter for gårdene i Buran.

Ulvesvollen Her mangler vi informasjon om det har vært seter her, hvem som evt hadde og evt når?

Rinnbustaden Flere gårder hadde seter her, bl a Rinnan

Davebustaden Seter til Mo og Halsan østre, men andre gårder holdt setere her. Nedlagt 1887.

Storlivollen Seter til gårdene Sæter og Søgstad. Seterdriften opphørte før år 1900.

Vulusjøvollen Usikkert om det har vært seter her. Ikke kjent hvem som evt hadde tilhold her.

Kløvjanbustaden Seter til gårdene Kløvjan og Rolia, men også gårdene Hallan og Heitlo i Verdal. De sluttet i 1880-åra. Kløvjan holdt på til 1949 med vanlig seterdrift. Ingen andre seter holdt på så lenge i Frolfjellet.

Rolivollen Også nevnt som Rug-Andersvollen. Usikkert om det har vært seter her.

Tingstadvollen Seter til Tingstad. Nedlagt i 1880-åra.

CCC_9626_ainabye