VEGENE

Frol bygdealmenning

Vegen vi i dag kjører opp til Vulusjøen – Fjellvegen – eller Vulusjøvegen – følger stort sett samme leia som den gamle vintervegen fra Venås til Vulusjøen. Fjellvegen ble påbegynt i 1934  med P.A Røstad som drivkraft. Vegen var ferdig til Vulusjøen i 1948, nådde Heståsen i 1958 og Heglesvollen i 1965. Den var ikke bygd for tungtrafikk. Mot slutten av påska var vegen ofte i full oppløsning slik at mange biler kjørte seg fast. Vegen var smal, og i periodene hvor det var mest trafikk måtte de ha faste tider for opp- og nedkjøring. Dersom noen tulla med dette kunne det bli kaos i helgeutfarten. (kilde: Frolfjellet, et hefte for turbruk 1984 )

Opp gjennom åra har mange ildsjeler nedlagt mange arbeidstimer for å få fjellvegen i den stand den er i dag. Navn som kan nevnes er Georg Lian og Gunnar Nesjan. Men det er mange som kunne vært nevnt.

Vi kan vel i dag med stolthet fastslå at Fjellvegen – Vulusjøvegen er blant de bedre skogsbilvegene/fjellvegene i fylket.

DDD_1906_ainabye

VEGER TIL DIN DESTINASJON

Ulvesvollvegen

Denne skogsbilvegen tar av østover fra Fjellvegen i Allergodtåsen og ender ved Gjeldsåsen. Når du står på snuplassen i enden av vegen er du også på kløvvegen som gikk fra Buran til Feren, Fersvegen. Ulvesvollvegen ble opprustet til 10-tonns akseltrykk i 2003. Firmaet Hallem Maskin AS fra Okkenhaug utførte arbeidet. Vegen er 3400 meter lang.

Rinnbustadvegen

Rinnbustadvegen tar av sør-vestover nederst i Jamtkneppet og går inn til Høldervatnet hvor det er stor snuplass og parkering. Veglengde 1425 meter. Opprustet til helårs skogsbilveg med 10-tonns akseltrykk av firma Kjell Lian AS i 1997.

Brynnmyrdalen

Skogsbilveg fra Buran til Kuhølbakken. Litt usikkert når vegen først ble bygd, men denne vegen ble også brukt av Ramsås Statsalmenning. Trolig var det enklere adkomst denne vegen fra Verdal i forhold til å komme fra Tromsdalen. Vegen ble opprustet i 1992.

Traktorvegen Kuhølbakken – Burtjønna.

Dette er en mye brukt traktorveg av bra standard. NB! Ikke bilveg.