OM OSS

Frol bygdealmenning

Frol bygdealmenning er en utmarkseiendom som eies av ca 200 bruksberettigete, og styres av ett styre på 5 medlemmer og en bestyrer, pluss varamedlemmer og en valgkomitee. På eiendommen er det utdelt 313 festetomter der hovedandelen er bebygd med hytter godt skjult i terrenget.

 

Eiendommen bærer sterkt preg av godt utført skogbruk, med resultat i fine skogsområder, og gode skogsveger som brukes til mange ulike formål i dag. I skogbruksammenheng er vi en av relativt få bygdeallmenninger som fortsatt driver med tømmerblink til de bruksberettigete. Dette gir en veldig stor variasjon på vegetasjonsbildet i terrenget og blir godt likt av dem som benytter seg av denne muligheten.

 

Frol bygdeallmenning er en eiendom som blir veldig mye brukt av både kommunens innbyggere, og tilreisende fra omkringliggende kommuner. Disse brukergruppene har ofte friluftsliv i form av skitrening på skianlegget, turgåing i fjellet og overnatting inntil ett vann som mål.

DDD_5127_ainabye

FROL BYGDEALMENNING