Byggesøknad

Frol bygdealmenning

Hytteeiere som planlegger omgjøringer, tilbygg eller bygging av anneks/uthus skal alltid sende byggesøknad til Frol Bygdealmenning først. Vi går gjennom søknaden og videresender til Innherred Samkommune for endelig godkjennelse.

For å gjøre det enklere å finne fram til hvilke skjema som skal vedlegges søknaden har vi nedenfor lagt ved to lenker, en til Samkommunens hjemmeside som viser Innherred samkommune sin informasjon om byggesaksbehandling og en annen lenke til de søknadsskjemaer som er gjeldende. Her vil det i hovedsak være blankett 5153, søknad om tiltak uten ansvarsrett og blankett 5181 søknad om ansvarsrett som er relevante. Søknad om tiltak uten ansvarsrett kommer for eksempel til anvendelse når man ønsker å oppføre et bygg selv under 50 kvm. Ved ny oppføring av hytte over 50 kvm må det søkes om ansvarsrett av den eller det firma som skal oppføre hytten.

FROL BYGDEALMENNING