Byggesøknad

Frol bygdealmenning

Hytteeiere som planlegger omgjøringer, tilbygg eller bygging av anneks/uthus skal alltid sende byggesøknad til Frol Bygdealmenning først. Vi går gjennom søknaden og videresender til Levanger Kommune for endelig godkjennelse. Søknaden sendes pr epost til frol@allskog.no.

All informasjon om krav til byggesøknader finnes på Levanger kommune sin hjemmeside. Her finner man lenker til aktuelle skjema, og det vil i hovedsak være blankett 5153 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett, og blankett 5181 - Erklæring om ansvarsrett som er relevante. Søknad om tiltak uten ansvarsrett kommer for eksempel til anvendelse når man ønsker å oppføre et bygg selv under 50 kvm. Ved ny oppføring av hytte over 50 kvm må det søkes om ansvarsrett av den eller det firma som skal oppføre hytten.

FROL BYGDEALMENNING