Årsmøte for 2022 – 12. April 2023 kl. 19.00. 

ÅRSMØTE FOR 2022 HOLDES I MUNKEBY HERBERGE   MANDAG 24. APRIL 2023 KL. 19.30.  SAKLISTE FOR ÅRSMØTE GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. VALG AV MØTELEDER OG SEKRETÆR. VALG AV 2 PERSONER TIL Å SKRIVE UNDER PROTOKOLLEN. ÅRSBERETNING, REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING. ORIENTERING OM PLANER FOR KOMMENDE ÅR. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET FOR 2 ÅR OPPNEVNE REVISOR.…

Les mer