Kløvvegene

image_pdfimage_print

Opplysningene om kløvvegene er hentet fra : Frolfjellet, et hefte for turbruk, utgitt i 1984 .

Det var fire kløvveger  mellom bygda og fjellet.

Fersveien ( Kammarveien ), Storliveien, Vinterveien om Jamtkneppet og Rinnbustadveien.

Fersveien ( mellom Buran og Leirfallfera ) var setervegen som vinnesbyggene brukte til setrene sine i Frolfjellet. Dette var en 12 timers kløvtur fra Leirfall i Vinne til Leirfallfera. Frolingene kalte vegen for Kammarveien. Langs denne kløvvegen er det mange stedsnavn som har sin bakgrunn i spesielle hendelser.

Storliveien

Fjellvegen fra Åsmoan til Storlivollen blir gjerne kalt Storlivegen. Den tok av ved Venåsgrinda, 100 meter fra vegen til Buran. Den gikk stort sett på vestre side av nåværende bilveg fram til Lusberget. Fra Lusberget til Vulusjøen er kløvvegen merket. Den går over Ratåsen i retning Ulvesvollen og videre opp mot fjellet. Under Storlivollen delen kløvvegen seg med en veg mot Kløvjanbustaden og en veg mot Vulusjøen. Fra Vulusjøen ( Vulusjøvollen ) fortsetter en kløvveg innover dalen forbi Munkbyvollen i retning Salthammersvollen og Glonka. Kløvvegen til Roknesvollen og Mulbustaden tar også av ved Vulusjøvollen.

Rinnbustadveien

Denne kløvvegen gikk om Kolbergmoen, opp Rognbakken og over mot Nysagvollen. Fra Nysagvollen innover mot Rinnbustaden. Fra Rinnbustaden går kløvvegen videre opp til Davebustaden og fortsetter til den møter Storlivegen ved Skallstuggu.

Vintervegen om Jamtkneppet

Før det ble bilveg til Vulusjøen ( påbegynt i 1934 ) var det bare vinterveg opp til Jamtkneppet. Denne vegen gikk i nærheten av dagens vegtrase. Navnet Jamtkneppet tyder på at svenskene brukte denne vegen i forbindelse med sin handel i Levanger. Vi vet at det i Frolfjellet ble drevet forskjellige «næringer» – langt tilbake i tid. Seterhold, fjellslått, jernblestring, kol- og tjærebrenning, ved- og tømmerhogst, sagbruk, hestehandel, jakt og fiske. Varene som ble produsert eller høstet måtte transporteres ned til bygda og byen. Svenskene kjøpte blant annet salt og fisk i Levanger som ble fraktet tilbake over fjellet. Det var til tider mye «trafikk» etter denne vintervegen om Jamtkneppet.

For den som ønsker å lese mer:  Trykk her