Setervollene

image_pdfimage_print

På samme måte som for kløvvegene har vi hentet informasjon om setervollene fra Frolfjellet, Et hefte for turbruk, utgitt i 1984. Dette hefte mangler informasjonen om Ulvesvollen og Rinnbustaden. Vi er interessert i  mer stoff  og bilder fra seterlivet og seterhusa. Vi er takknemlige om vi kan låne slik informasjon og legge ut på denne siden.

Burbustaden Gammel setervoll sør for Gjeldsåsen. Seter for gårdene i Buran.

Ulvesvollen Her mangler vi informasjon om det har vært seter her, hvem som evt hadde og evt når?

Rinnbustaden Flere gårder hadde seter her, bl a Rinnan

Davebustaden Seter til Mo og Halsan østre, men andre gårder holdt setere her. Nedlagt 1887.

Storlivollen Seter til gårdene Sæter og Søgstad. Seterdriften opphørte før år 1900.

Vulusjøvollen Usikkert om det har vært seter her. Ikke kjent hvem som evt hadde tilhold her.

Kløvjanbustaden Seter til gårdene Kløvjan og Rolia, men også gårdene Hallan og Heitlo i Verdal. De sluttet i 1880-åra. Kløvjan holdt på til 1949 med vanlig seterdrift. Ingen andre seter holdt på så lenge i Frolfjellet.

Rolivollen Også nevnt som Rug-Andersvollen. Usikkert om det har vært seter her.

Tingstadvollen Seter til Tingstad. Nedlagt i 1880-åra.