Beite

image_pdfimage_print

Oversikten over antall sau på beite er innhentet fra Frol Beitelag. 7 besetninger ble sluppet på beite i 2012 ( en av disse er fra Verdal ). Ett medlem har slutta med sau og tre medlemmer har ikke hatt sau i fjellet.

 Ca 70 % beiter på Reinsjø Statsalmenning og resten fordelt på Frol Bygdealmenning, Hoås Statsalmenning og Ramsås Statsalmenning. Frol Beitelag sendte 2373 dyr på beite i 2012. Det er en økning på 117 dyr fra året før. 169 (171) av disse kom aldri hjem. 944 (920) slepte var voksne sauer og 1429 (1336) lam. Av de tapte dyra var 18 (50) sauer og 151 (121) lam. Det er dokumentert tap av lam som følge av jerv.

 

Statistikk over saubeiting:

Antall

Sau

Sau

Lam

Lam

Sum

Tap

År

besetn

sluppet

tap

sluppet

tap

sluppet

%

    2012         8          944       18      1429       151       2373       7,2

2011

 7

920

      50      1336

121

2256

7,6

2010

10

963

      29      1620

167

2583

7,6

2009

10

866

      38      1499

100

2365

5,84

2008

10

858

20

1400

73

2258

4,2

2007

11

938

38

1486

104

2424

5,86

2006

12

982

81

1497

218

2479

12,06

2005

14

1134

26

1783

107

2917

4,56

2004

16

1180

17

1820

95

3000

3,8

2003

14

1295

21

2111

102

3406

3,7

2002

14

1119

10

1719

52

2838

2,18

2001

1123

13

1739

62

2862

2,7

2000

1008

18

1459

57

2467

3

1996

857

13

1341

146

2198

10,4

 

Frol Bygdealmenning har mottatt flere muntlige klager fra hytteeiere og andre brukere av fjellet på at store mengder sau kjøres til hhv Vulusjøen og Munkebyvollen og slippes der. Disse besetningene blir gående i hytteområdene og ved Vulusjøvegen hele sommeren. Spesielt ille har det vært ved Skallstuggu og ved brua over Skallbekken.Ved rasteplassen / brygga ved Vulusjøen ble problemet løst etter at området ble inngjerdet med skigard sommeren 2011. Det har vært møte(r) mellom grunneierne, beitelaget og Vulusjølaget angående problematikken knyttet til at sau ( angivelig ) forvolder skade på parkerte biler.

 

Det ble sluppet kviger på beite siste år.

Nye beiteregler for Frol Bygdealmenning ble vedtatt høsten 2003.