Årsmøte for 2022 – 12. April 2023 kl. 19.00. 

ÅRSMØTE FOR 2022 HOLDES I MUNKEBY HERBERGE  

MANDAG 24. APRIL 2023 KL. 19.30. 


SAKLISTE FOR ÅRSMØTE

  1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE.
  2. VALG AV MØTELEDER OG SEKRETÆR.
  3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å SKRIVE UNDER PROTOKOLLEN.
  4. ÅRSBERETNING, REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING.
  5. ORIENTERING OM PLANER FOR KOMMENDE ÅR.
  6. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET FOR 2 ÅR
  7. OPPNEVNE REVISOR.
  8. GODTGJØRELSE TIL REVISOR.
  9. INNKOMNE SAKER

Årsberetning og regnskap legges ut på almenningskontoret når det er klart.