Årsmøte for 2024 holdes i Munkeby Herberge Mandag 22. april kl 19.30.

SAKLISTE FOR ÅRSMØTE:

  1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE.
  2. VALG AV MØTELEDER OG SEKRETÆR.
  3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å SKRIVE UNDER PROTOKOLLEN.
  4. ÅRSBERETNING, REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING.
  5. ORIENTERING OM PLANER FOR KOMMENDE ÅR.
  6. VALG AV STYREMEDLEMMER, VARAMEDLEMMER OG VALGKOMITE
  7. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET FOR 2 ÅR
  8. OPPNEVNE REVISOR.
  9. GODTGJØRELSE TIL REVISOR.
  10. INNKOMNE SAKER